Mulţumirea dumneavoastră în legătură cu serviciile de traducere, interpretariat şi revizie pe care vi le ofer are pentru mine o prioritate absolută. Profitaţi de servicii a căror calitate se bazează, în afara pasiunii de a lucra în acest domeniu, pe:

O pregătire profesională solidă

  • Masterat în traductologie (Titlu german: Diplom-Übersetzer) pentru limbile română şi franceză, cu specializare în domeniul juridic şi al construcţiilor, Universitatea din Leipzig, Germania
  • Profesoară de limba germană pentru străini (Deutsch als Fremdsprache), titlu conferit de Universitatea din Leipzig, Herder Institut
  • Licenţiată în filologie, limba şi literatura română - limba şi literatura franceză, Universitatea „Transilvania" din Braşov

Experienţă

  • peste zece ani de experienţă în traduceri şi interpretariat

Competenţe interculturale

  • cunoaşterea celor două ţări şi culturi, datorită faptului că am urmat şcoala şi am studiat în România, iar din anul 1997 trăiesc şi îmi desfăşor activitatea în Germania

Specializare

  • Specializarea în domeniile oferite garantează folosirea terminologiei corecte şi a  limbajului de specialitate adecvat.

Şi nu în ultimul rând:

Calitatea de traducător autorizat în Germania

  • În calitate de traducătoare autorizată în Germania pentru limbile română şi franceză, vă ofer traduceri legalizate, recunoscute de autorităţi pe întreg teritoriul Germaniei. Traducerile pot fi recunoscute şi în România şi Republica Moldova. Vă informez cu plăcere în legătură cu aceasta.

Calitatea de membră a Uniunii Federale a Traducătorilor şi Interpreţilor (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer)

  • Participarea la această organizaţie profesională favorizează colaborarea şi schimbul de experienţă cu alţi colegi calificaţi şi accesul la informaţii de ultimă oră din branşă.

Proz.